Strona główna » GWARANCJA

GWARANCJA

1. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym sprzedający gwarantuje ...1. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym sprzedający gwarantuje poprawne działanie - żywotność sprzętu w okresie wskazanym na odwrocie gwarancji licząc od daty sprzedaży potwierdzonej pieczątką firmy i podpisem sprzedawcy.

2. Wady fizyczne rzeczy ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia jej do naprawy. Jeżeli usunięcie wady wymaga sprowadzenia potrzebnych części od producenta termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu (maksymalnie o 28 dni), przy czym firma Advanced Computer Devices. dołoży należytej staranności, aby wady usunięte zostały w możliwie najkrótszym terminie. Gwarancja zostaje przedłużona o ten okres.

3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, montażu, przechowywania, konserwacji oraz uszkodzeń mechanicznych lub elektronicznych powstałych z winy użytkownika. Tego typu uszkodzenia mogą być usunięte tylko na koszt nabywcy. Jeżeli wymienione w/w przyczyny spowodują trwałe zmiany jakościowe urządzenia, gwarancja zostaje unieważniona.

4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli: urządzenie naprawiały osoby nieupoważnione, zostały dokonane samowolne przeróbki sprzętu lub był on użytkowany niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem.

5.Sprzęt z uszkodzonymi lub usuniętymi oryginalnymi nalepkami (“sticker'ami”) sprzedawcy, numerami seryjnymi pozwalającymi jednoznacznie potwierdzić datę zakupu i pochodzenie nie będzie podlegał bezpłatnej naprawie.

6. Czynności takie jak: wymiana bezpieczników, żarówek itp., czyszczenie i konserwacja, kontrola sprawności, instalacja nie są objęte niniejszą gwarancją.

7. Warunki poprawności działania sprzętu określa producent/dystrybutor lub upoważniony do tego punkt serwisowy

8. Niewłaściwe działanie sprzętu wynikające z niewiedzy użytkownika oraz niekompatybilność z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem nie są objęte gwarancją.

9. Elementy komputerowe, jako specjalizowane części zamienne komputera nie wymagają polskiej instrukcji, a ich montaż i objaśnienia obsługi powinny być powierzone wykwalifikowanemu serwisowi.

10. Firma ADVANCED COMPUTER DEVICES nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilno-prawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym sprzęcie (utraty zysków, danych, innych uszkodzeń itp.)

PROCEDURA REKLAMACYJNA:

Po pierwsze, proszę wysłać mail (serwis@acd.pl) ze zgłoszeniem problemu!

11. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do serwisu firmy ADVANCED COMPUTER DEVICES lub wskazanego zakładu serwisowego na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu i komplecie fabrycznym tj. z instrukcjami, sterownikami itp.

12. Wraz z reklamowaną rzeczą należy dostarczyć dokładny opis usterki, czas, po jakim ona występuje oraz konfigurację, w jakiej rzecz była użytkowana.

13. W przypadku nie stwierdzenia w reklamowanym sprzęcie uszkodzeń wskazanych przez reklamującego pobierana będzie opłata za testowanie sprzętu w wysokości co najmniej 40 zł. + VAT lub wyznaczonej przez serwis dystrybutora/importera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

14. Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty, podpisów, pieczęci, oraz z poprawkami i skreśleniami naniesionymi przez osoby nieupoważnione.

15. Gwarancja niniejsza udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu nabywcy rzeczy w firmie ADVANCED COMPUTER DEVICES, stąd uprawnienia z niej wynikające nie przysługują osobom trzecim.

16. Karta gwarancyjna stanowi dla nabywcy jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. W przypadku zagubienia duplikat nie będzie wydawany.

17. Prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszej umowie, z którymi nabywca zobowiązany jest zapoznać się przed zawarciem umowy kupna. Zawarcie umowy kupna jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszej gwarancji.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu